Boże Ciało to święto tęskniących. [...] Tych, którzy na dłuższą chwilę zapomnieli, że tęsknią [...] To święto twoje, byś mógł zatęsknić na nowo za Ciałem i Krwią, które dają życie wieczne. Byś już dziś mógł tęsknić za Wiecznością.
Start Blogu Alkowy
  • 1
  • 2
Showing 4 to 6 of 6 (2 Pages)